About Us

नमस्ते, वाचचकण्नो ने पोण्ण अपकुण️ या पोण्चार्य मिडिलयून भारत आणि चैच्या पर्यंत भरोसेमंद मित्रिती अहचवण्यासाठी। येत्याकाट आपण्णा आतंरराष्ट्रीय परिवर्तन घ डामडींवर आणि इतर देशांशी संध याबदल सखोल माहिती देनार आहोत।

हया शे मुख्य लेखक प्रकाश शिंदे हेगतिक घडामोडी आणि संबंध याचे तज्ञ असून त्यांचा ऑनरराष्ट्रीय कुटनी मध्ये सखोल ताल आहे। आपणही अम्हाला इमेल दवे वेगेवेग्य्या ची माहिती तसेच प्रश्नही विचार सू शकता। अम्हाला संपर्क करण्यासाठी येति क्लिक करें।

हम https://apkoon.com पर आपको व्यापार, परिवहन और अर्थव्यवस्था के बारे में अंतर्राष्ट्रीय जानकारी प्रदान करने में प्रसन्न हैं। हम अंतरराष्ट्रीय करेंट अफेयर्स उपलब्ध कराने पर भी काम कर रहे हैं।

हमारा मुख्य लक्ष्य भारत और अन्य सभी देशों के साथ उसके अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्रदान करना है। हमारे मुख्य लेखक प्रकाश शिंदे कूटनीति और संबंधों के विशेषज्ञ हैं। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो बेझिझक हमसे संपर्क करें https://apkoon.com/contact-us